Rólunk

A Szent Jankáról elnevezett és a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség által kísért életvédő imacsoportunk 2017. április 28-án alakult meg Máriapócson.
Az Irgalmas Jézusnak ajánlva életünket arra tettünk ígéretet, hogy Istentől kapott képességeinkkel, eszközeinkkel, egyszerűen élve mindennapjainkat, védjük az életet és építjük az élet kultúráját. Úgy véltük, hogy életvédő tevékenységet (és semmilyen más Istennek tetsző cselekedetet) nem lehet eredményesen végezni imaháttér nélkül. Mi Isten ügyének szolgálatát ebben találtuk meg.

Egyre gyakrabban tapasztaltuk védőszentünk segítségét, közbenjárásának erejét. Évről évre ünnepeltük emléknapját, imádkoztuk a kilencedet különböző fontos szándékokra, és rácsodálkoztunk életének valamelyik eseményére vagy egy tőle származó mondatra, amely szívünkbe égett.

Mivel 2022-ben kettős jubileumot ünneplünk – születésének 100. és mennyei születésnapjának 60. évfordulóját – megszületett bennünk a vágy, hogy mások is megismerjék az ő életszentségét, és olyan barátra, védőszentre találjanak benne, aki támogat a nehézségekben és segíti az istenkapcsolat mélyülését.

Meghirdettük a Szent Janka-évet, amely 2022. április 28. és 2023. április 28. között különböző eseményekkel és kiadványok megjelentetésével kívánja elősegíteni az ő tiszteletének terjedését. Útjára indítottunk egy vándorkiállítást, amely hét rollup segítségével jeleníti meg Szent Janka életét. Készítettünk egy állandó kiállítást, amely szintén lehetőséget ad az elcsendesedésre és imára azok számára, akik ellátogatnak Pócspetri lelkigyakorlatos házába.

Köszönettel tartozunk Gianna Emanuela Mollának, aki rendelkezésünkre bocsátotta a szent édesanyjáról készült fotókat, hozzájárulva ezzel mind a honlap, mind a kiállítás képi anyagának megfelelő minőségéhez.

Szent Janka tisztelete világszerte elterjedt, több kontinens országaiban, sok gyümölcsöt teremve. Brazíliától Lengyelországig számos intézmény vette fel az ő nevét és működik szellemiségében: alapítványok, egyesületek, templomok, plébániák, kápolnák, életvédő szervezetek, bioetika központok, iskolák, kismama otthonok, árvaházak, előadótermek, kórházak, családsegítő központok.
Az a célunk, hogy a lelkiség, amit Isten általa ajándékozott az Egyháznak, hazánkban is terjedjen.

A Szent Janka tiszteletére létrehozott honlap egy információs oldal, amely azon túl, hogy bemutatja az ő életszentségét, mint követendő példát, szeretné összefogni azokat a kezdeményezéseket, amelyek a tiszteletéhez kapcsolódva vagy az ő oltalma alatt megszülettek Magyarországon. Továbbá szeretné egybegyűjteni mindazokat, akik számára érték és ajándék minden emberi élet a fogantatás pillanatától a természetes halálig.

Bátorítunk mindenkit, aki hívást érez arra, hogy ötleteivel, imáival vagy bármilyen életvédő rendezvény szervezésével bekapcsolódjon a közös ünneplésbe a saját egyházközségében, plébániáján, közösségében – ezáltal akár másokat is inspirálva -, hogy ossza meg velünk örömeit, munkájának gyümölcseit.

Mi, akik Szent Jankával együtt valljuk, hogy „Az élet szent”, kérjük továbbra is segítségét és közbenjárását életvédő tevékenységeinkhez, valamint családjaink és közösségeink lelki megújulásához!

Hollósy Tibor
imakör vezető