Debrecen

2019. december 8-án megalapítottuk a Szent II. János Pál Intézet Egyesületet, melynek alapító tagjai elköteleződtek a család és az élet védelme mellett.

Az Intézet székhelye a debreceni domonkos rendház, 4027 Debrecen, Füredi út 6. szám alatti épülete. A szervezet képviselője és elnöke Tokodi László domonkos szerzetes atya.

Az Egyesület fő célja Szent II. János Pál pápa szellemi örökségének ápolása, életművének tanulmányozása és megismertetése. Ennek érdekében nevelési, oktatási, szociális, kulturális, művészeti és tudományos tevékenységek szervezése és támogatása Szent II. János Pál pápa tanításának szellemében.

Intézetünk az emberi élet megjelenésének és kibontakozásának helyét, a családot helyezi tevékenységének fókuszába, és mivel a család létrejöttének alapja a házasság, így szolgálatunk elsősorban a házasságra való felkészítésben, és a házaspárok segítésében áll, hogy egymás iránti szeretetük egyre jobban növekedhessen.

A házastársi szeretet termékeny voltából fakadóan, természetes módon következik tevékenységünk második pontja: az életvédelem. Ez pedig magában foglalja a még gyermektelen párok számára a – mind elméleti, mind gyakorlati – tájékoztatást az emberi méltóság legteljesebb tiszteletének megtartásával összeegyeztethető lehetőségekről, amelyek segítségével Isten ajándéka, az új élet házastársi szerelmük gyümölcseként nagy örömükre megjelenhet itt a földön. A felelős szülőség édes igájának vállalásában az Isten terveinek megfelelő fogamzásszabályozás lehetőségeinek elméleti és gyakorlati elsajátítását is biztosítjuk a házaspárok számára.

Szent Gianna Beretta Molla életpéldája méltán kerül Intézetünk fókuszába. A gyermekekért, fiatalokért és családokért végzett életvédő munkája, valamint a krisztusi keresztet elfogadó és derűvel hordozó élete tükrözi mindazon értékeket, melyeket alapkövekként fektettünk le Intézetünk alapításakor.

Intézetünk névadója, II. János Pál pápa Családi közösség c. műve kiadásának a 40. évfordulója alkalmából megjelent első saját kiadású könyvünk, Szerelmes levelek címmel, mely a Pietro Molla és Szent Gianna Beretta Molla leveleit tartalmazó, olasz nyelvű könyv magyar fordítása. A könyv nagy hatással volt ránk, meghatott bennünket a Molla házaspár szerelmi történetének tisztasága és mély lelki tartalma, így arra az elhatározásra jutottunk, szeretnénk a magyar olvasók számára is elérhetővé tenni.

A szenteknek ugyanolyan életük lenne, mint nekünk? Igen, egy szerelmespár, aki jól éli meg a szerelmet, igazából semmiben nem különbözik Giannától és Pietrótól. A könyv által belepillanthatunk egy család életébe, hétköznapjaiba, ráadásul egy olyan családéba, amely végül is a szentség útján járt. Hitelesen tesznek tanúságot a családról, így emberi módon elérhetővé teszik számunkra a szentséget. Fel tudják mutatni, hogy ez nem olyan különleges dolog, csak Isten törvényei szerint kell élni. Ha egy keresztény megéli a kereszténységét, akkor egyre jobban emberré válik. Egyre inkább kidomborul, felragyog, és nemhogy elveszíti az emberségét, hanem magára talál ebben.