Egyek

Minden a gyóntatószékben kezdődött…

Megismerkedésünk a Billings-módszerrel, annak használata, majd oktatása útján kerültünk kapcsolatba Szent Janka példájával, szellemiségével.

Az élet – mint ajándék – védelme, tisztelete, szeretete árasztott el minket, melyet Jézus szeretetével igyekszünk mások életébe, szívébe is csöpögtetni:

  • Egyéni imádságunkat a Szent Janka Imakörben tesszük közössé, az imaközösségben erősítjük azt;
  • A Szent Janka Imakörbe való tartozásunkkal egyre több személyt igyekszünk megszólítani, és bevonni az imádságba;
  • Minden szentmisén és könyörgő imádságban kérjük Szent Janka közbenjárását;
  • Szent Janka emléknapján szentmisét ajánlunk fel;
  • Szentképeket, szórólapokat, Szent Janka imafüzetet, Szerelemes levelek könyvet terjesztünk az egyházközösségünkben, illetve a Billings Módszer oktatása során;
  • Templomunkban szeretettel fogadtuk a Szent Janka kiállítást, ezzel is bemutatva, mélyítve a Szent életszentségének példáját;
  • Életvédő konferenciákon szívesen veszünk részt;
  • Szent Janka oltalma alatt álló Vándorbölcsőink járják Egyek és más települések útjait. Kérésre érkezik egy-egy újszülött csecsemőhöz, hogy hirdesse az új élet tiszteletét, nyugalmat adjon a gyermekeknek, szeretetet, örömöt a családoknak;
  • Az imaközösségünk néhány tagja gyermeküket Szent Janka tiszteletéből eredően Jankának nevezték el.

Tóthné Varga Gizella

Pappné Fekete Mónika