Családfelajánlás

Sokat tanulhatunk azoktól a házaspároktól, akik előttünk jártak. Bár különböző korokban éltek, különböző országokban, és más-más foglalkozásuk volt, ők is sok nehézséggel küszködtek. Mivel mindannyian felajánlották magukat Jézus Szent Szívének, a béke és derű uralkodott családjaikban és olyan gyümölcsözővé vált életük, hogy a keresztény házaspárok példaképei lehetnek. Ilyen számunkra Gianna Beretta és Pietro Molla példája, akik 1955-ben, házasságkötésük után tették meg családfelajánlásukat.

Közösségünk lelkisége

Az Irgalmas Jézusnak való családfelajánlás nyilvános kinyilvánítása annak, hogy elfogadjuk Jézus vágyát, amely egész és teljes életünkre vonatkozik, mélyen megérintve felhívásától: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20)

Amikor ezeket a szavakat halljuk, bennünk is felébred a vágy, hogy ne csak a templomban, az oltárszekrény csöndjében, ne csak egyenként a szívünkben, ne csak nagyobb közösségeinkben, hanem családi házunkban is ott éljen. Emmanuel, velünk élő Isten legyen.
Ez a vágy a forrása lelkiségünknek, ahol családunk:

Az Irgalmas Jézus Otthona

Ajtót nyitunk neki, befogadjuk őt családi életünk minden területére. Engedjük, hogy alakítson és formáljon minket. Ahol megoldandó kérdés merül fel, ott szavának súlya van, mint legfőbb családtagnak. Magunk körül tudjuk őt, aki asztalunknál ül, aki velünk viseli a családi terheket a legkisebbtől a legnagyobbakig. Ott van, amikor szeretünk, és amikor szeretetlenséggel sebezzük egymást, hogy gyógyítson minket. Nélküle semmit se akarunk, és semmit sem teszünk.

Az Irgalmas Jézus Szíve

Arra vállalkozunk, hogy az Ő Szívének dobbanása legyünk. Jézus Szíve, engedelmes és szolgáló Szív. Azért jött, hogy szolgáljon és ezt a lelkületet a mi szívünkbe is beleírja. Engedjük, hogy ez az engedelmesség és szolgálat uralkodjon bennünk, köztünk. Hisszük, ha ez vele és általa kölcsönössé válik családunk minden tagjában, akkor ez a szolgáló szív lesz bennünk a körülöttünk élők felé is. Jézus Szíve együtt dobogott az ö anyjának, az Irgalmasság Anyjának szívével, ezért számunkra is nélkülözhetetlen Mária irgalommal eltelt szeplőtelen szíve – vele egyesülve lehetünk az Irgalmas Jézus Szívének dobbanása a világ számára. Elénk tárja a Názáreti ház példáját, hogy a mi otthonunk is azzá lehessen.

Az Irgalmas Jézus Szava

Felajánlásunkban az a szándék is ott van, hogy az Ő szavait akarjuk mondani és élni a legapróbb dolgoktól a legnagyobb igazságokig, és az igazságok melletti kiállásban hűségesek kívánunk lenni mindhalálig. Egész családi életünket arra próbáljuk irányítani, hogy a Szó, maga az Irgalmas Jézus Szava legyen egymás és a világ felé. Ha – kopogtatásának engedve – így ajtót nyitunk neki, akkor megmutatja, hogy mire képes Ő azzal, hogy jelenlétét felajánlásunk által folytonossá teszi.